Utfackningsväggar

Utfackningsvägg med trästomme är den vanligaste typen av yttervägg i flerbostadshus med bärande stomme av betong och/eller stål.

Utfackningsväggen bär inga vertikala laster utan tar upp enbart vindlast och egenvikt. Levereras med eller utan monterade fönster.

Denna typ av yttervägg är mycket konkurrenskraftig bland annat tack vare sin goda termiska isoleringsförmåga i förhållande till tjocklek. Den är också mycket gynnsam att förtillverka.