Väggelement

Storleken på väggelementen anpassas enligt kundönskemål. Kan varar isolerade och klara med rördragning förberedda för el. På utsidan finns träpanel eller det material som kunden önskar. Insidan är klar för målning eller tapetsering.